VIP klub

VIP klub je namenjen najbolj zvestim uporabnikom spletne trgovine Watermans. Njegovim članom pripadajo ekskluzivne ugodnosti, s katerimi so spletni nakupi v naši trgovini še bolj ugodni.


POGOJI ZA ČLANSTVO V VIP KLUBU

Članstvo v VIP klubu se samodejno podeli vsakemu uporabniku spletne trgovine Watermans, ki v zadnjih 8 mesecih opravi vsaj 2 zaključena nakupa v skupni vrednosti vsaj 60€.

Pri tem se štejejo izključno spletni nakupi opravljeni v spletni trgovini www.watermans.si.

Naročilo je zaključeno, ko uporabnik prejme račun za prevzeto naročilo. Članstvo je vezano na naslov elektronske pošte, ki je bil oddan pri zaključenem naročilu za nakup izdelkov. Prenos VIP članstva z enega elektronskega naslova uporabnika na drugega ni mogoč.

V primeru, da uporabnik naročilo vrne, se vrednost nakupa odšteje od skupnega števila in vrednosti nakupov, ki uporabniku zagotovijo VIP status. Če posledično tudi kriteriji za članstvo VIP kluba niso izpolnjeni, se uporabniku VIP status odvzame.


AKTIVACIJA ČLANSTVA

Nove člane VIP kluba se aktivira samodejno po zadnjem zaključenem naročilu, s katerim uporabnik izpolni pogoje članstva. Članstvo v VIP klubu se po aktivaciji obdrži vsaj do konca naslednjega koledarskega leta, ko se ponovno preveri ustrezanje pogojem za podaljšanje članstva.

Upravitelj VIP kluba si pridržuje pravico do vključitve posameznega uporabnika v VIP klub tudi v primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje pogojev za članstvo v VIP klubu. Upravitelj VIP kluba si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja pravil VIP kluba in programov ugodnosti, o čemer bo pravočasno obveščal svoje člane prek elektronske pošte.

Upravitelj si pridržuje tudi pravico do izključitve uporabnika iz VIP kluba, če ugotovi, da je uporabnik želel zlorabiti ugodnosti VIP kluba v nepoštene namene.


UGODNOSTI ZA ČLANE VIP KLUBA

VIP status članom prinaša ekskluzivne mesečne ponudbe z izjemnimi prihranki, o katerih se člane kluba obvesti po elektronski pošti nekajkrat letno.